Languages: Yamadaya Apartments Thai Yamadaya Apartments English Yamadaya Apartments Japanese | Jul. 25, 2024

Photo Gallery

Yamadaya Superior Studio Room


รายละเอียดของห้องพัก:-

     Superior studio มีพื้นที่ภายในที่ 55 ตารางเมตร, เราออกแบบในเรื่องของการใช้สอยและความสะดวกสบายให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำที่ถูกออกแบบได้อย่างเป็นส่วนตัว และ ชุดห้องครัวครบครัน

     ห้อง Yamadaya Superior Studio มีการจัดให้มีความเป็นส่วนตัวเน้น ความสะดวกสบายให้ลูกค้าพร้อมทั้งยังมีบริการ ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง ดีวีดีโฮมเธียเตอร์ และ อินเตอร์เนตความเร็วสูงให้กับ

ห้อง Superior Studio ราคา 18,000 บาท/เดือน (รวมค่าอาหารเช้า)
ระยะเวลา ราคามาตรฐาน ราคาสัญญากับบริษัท
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม)
สัญญาระยะยาว มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 20,000 บาท
รวมค่าอาหารเช้า
17,000 บาท
รวมค่าอาหารเช้า
สัญญาระยะกลาง มากกว่า 1 เดือนไม่ถึง 6 เดือน 21,000 บาท
รวมค่าอาหารเช้า
18,000 บาท
รวมค่าอาหารเช้า
สัญญาระยะสั้น ไม่ถึง 1 เดือน 1,000 บาท
รวมค่าอาหารเช้า
900 บาท
รวมค่าอาหารเช้า