Languages: Yamadaya Apartments Thai Yamadaya Apartments English Yamadaya Apartments Japanese | Jun. 25, 2024

Photo Gallery

Yamadaya Co., Ltd.

บริษัท ยามาดายะ จำกัด
Yamadaya Apartment Ayutthaya | Yamadaya Co., Ltd.

ยามาดายะ เปิดให้บริการนานนับ 10 กว่าปี สร้างทั้งชื่อเสียงและคุณภาพด้านการค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวได้เชื่อมั่นอย่างยาวนาน ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ต่างยอมรับและมั่นใจในสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยมารวมกันไว้ โดยมีพนักงานชาวญี่ปุ่นและไทยที่จะคอยให้ข้อมูลความเป็นมาของสินค้าในแต่ละชิ้นที่ลูกค้าให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งทอต่างๆ รวมไปจนถึงสินค้างานหัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัตถุดิบขึ้นชื่อในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ จึงถูกนำมาคัดสรรรวมกัน ให้เป็นสินค้าของฝากจากไทยให้นักท่องเที่ยวได้นำไปเป็นของฝากจากเมืองไทย