Languages: Yamadaya Apartments Thai Yamadaya Apartments English Yamadaya Apartments Japanese | Jun. 25, 2024

Photo Gallery

Yamadaya Chan Studio Room

รายละเอียดของห้องพัก:-

     ห้อง Chan studio มีเนื้อที่ภายในที่ 60 ตารางเมตร, มีห้องน้ำที่จัดไว้อย่างลงตัวและ ชุดห้องครัวไว้บริการ, ยังได้รับการตกแต่งจัดสรรให้เป็นส่วนตัว และ สะดวกสบาย

     ห้อง Yamadaya Chan Studio มีพื้นที่ 65 ตารางเมตร พร้อมทั้งการจัดภายในห้องยังมีความสะดวกสบาย และถูกตกแต่งด้วยชุดอุปการณ์ ทีวี พร้อมด้วยเครื่อง ดีวีดีโฮมเธียเตอร์ เพื่อไว้ให้ลูกค้าได้ใช้พักผ่อน

ห้อง Chan Studio ราคา 21,000 บาท/เดือน (รวมค่าอาหารเช้า)
ระยะเวลา ราคามาตรฐาน ราคาสัญญากับบริษัท
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม)
สัญญาระยะยาว มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 21,000 บาท
รวมค่าอาหารเช้า
20,000 บาท
รวมค่าอาหารเช้า
สัญญาระยะกลาง มากกว่า 1 เดือนไม่ถึง 6 เดือน 22,000 บาท
รวมค่าอาหารเช้า
21,000 บาท
รวมค่าอาหารเช้า
สัญญาระยะสั้น ไม่ถึง 1 เดือน 1,050 บาท
รวมค่าอาหารเช้า
950 บาท
รวมค่าอาหารเช้า