Languages: Yamadaya Apartments Thai Yamadaya Apartments English Yamadaya Apartments Japanese | Jul. 25, 2024

Photo Gallery

Welcome To... Yamadaya Apartment

อยุธยา คืออีกหนึ่งเมืองในประเทศไทย ที่น่าจะเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว ในการเดินทางมา เยี่ยมเยือน ความงามของสถานที่ที่ยังคงสภาพความงดงามมานานกว่า 400 ปี และวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสถานที่ อันน่าตื่นเต้นประทับใจและแปลกใหม่

YAMADAYA APARTMENT AYUTTHAYA  จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับท่องเที่ยว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.2005 พร้อมด้วยการบริการที่ให้กลิ่นไอ ระหว่างวัฒนธรรมของสองชนชาติ ไทยและญี่ปุ่น ซึ่งประสานกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งพนักงานทุกคนถูกฝึกมาอย่างดีและพร้อม ที่จะทำตามความประสงค์ของผู้เข้าพักทุกคน โดยมีบุคคลากรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่คอยต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่น
YAMADAYA APARTMENT AYUTTHAYA  คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการให้บริการห้องพักให้ท่านที่กำลังมองหาอพาร์ทเม้นท์ ใน เมืองอยุธยา ไว้คอยบริการท่านอย่างมากมายหลายราคา ตามความพอใจของลูกค้า ซึ่งเน้นการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจมากที่สุด

RESTAURANT

LOCATION

Yamadaya apartment Co.,Ltd.
999 Moo1 T.Thanu A.U-Thai
Ayutthaya, 13210 Thailand.
Office: 035-229-467
Fax: 035-229-468
E-Mail: info@yamadayaapartment.com